W ciągu ostatnich kilku lat Katowice poczyniły znaczne postępy w poprawie jakości powietrza. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska najlepszą jakość powietrza w Katowicach odnotowano w 2022 r., w którym ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o prawie 10% w porównaniu z 2021 roku, co jest dużym sukcesem biorąc pod uwagę fakt, iż 2021 rok również przyniósł znaczną poprawę jakości powietrza.

Prezydent Marcin Krupa mocno zaangażował się w poprawę jakości powietrza w Katowicach, wdrażając m.in. różne inicjatywy, takie jak gminny program dopłat do wymiany źródeł ciepła, działania edukacyjne i informacyjne, kontrole straży miejskiej. Katowice podjęły również działania na rzecz ograniczenia emisji CO2 i szkodliwych pyłów poprzez postęp technologiczny i nowoczesne rozwiązania smart city, takie jak drony, a także wzmocnienie transportu publicznego, ograniczenie ruchu samochodowego i wymianę taboru autobusowego na bardziej ekologiczne pojazdy. Inicjatywy te zaowocowały wymierną poprawą jakości powietrza w Katowicach.

Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w ubiegłym roku wyniosła 28,5, podczas gdy w roku 2021 było to 31, w 2020 – 29, w 2018 r.– 40, a w 2017 r. – 41, natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Porównując rok 2022 i 2021 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o prawie 10%, a na przestrzeni 12 lat jest to spadek prawie o połowę

źródło: komunikat Urzędu Miasta Katowice.

Jak jakość powietrza wpływa na nasze zdrowie?

Zanieczyszczenie powietrza ma poważny wpływ na jakość naszego życia. Badania wykazały, że jedna trzecia zgonów z powodu udaru mózgu, raka płuc i chorób serca jest spowodowana zanieczyszczeniem powietrza. Wpływa również na nasze poczucie zadowolenia z życia, szczęścia i optymizmu. Zarówno krótkotrwałe, jak i długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do wielu chorób, w tym udaru mózgu, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych chorób układu oddechowego.

Ponadto zanieczyszczenie powietrza jest ściśle związane ze zmianami klimatycznymi, ponieważ oba są często powodowane przez te same źródła, takie jak emisje ze spalania paliw kopalnych. Badania wykazały, że jakość powietrza znacznie obniża zadowolenie mieszkańców z życia oraz że różne zanieczyszczenia powietrza i kompleksowe wskaźniki jakości powietrza mają różny wpływ na życie ludzi.